Jesteś tutaj    /   Kluby Czytających Rodzin    /   Scenariusze spotkań klubowych - propozycje    /   Lokomotywa    Drukuj
POLECAMY

 

Nowości na

Złotej Liście

Fundacji ABCXXI- Cala Polska czyta dzieciom
 

Małgorzata Kur

Kot na medal


Henio Pies ( Lena Ledoff, Przemysław Dąbrowski )

   My, psy, czyli czapka admirała Yamahoto


 

Katarzyna Ryrych

Łopianowe pole


Lokomotywa

Wesołe zabawy z „ Lokomotywą”  Pana Tuwima 


1.    Wspólne powitanie rodziców i dzieci piosenką ” Wszyscy są”  ( rodzic z dzieckiem stoi w parze, na ekranie wyświetla się tekst piosenki, prowadzący  demonstruje sposób pokazywania ruchów w trakcie śpiewu; wspólny śpiew i powitanie)                                    

Wszyscy są , witam Was,                                                                                                         zaczynamy już czas.                                                                                                               Jestem ja, jesteś Ty,                                                                                                                 raz, dwa, trzy… 


2.    Prezentacja przyniesionych zdomu różnych wydań „ Lokomotywy”  (po powitaniu wszyscy zajmują miejsca na krzesełkach ustawionych w kręgu i kolejno prezentują swoje książki, krótko o nich opowiadając)
3.    Krótka informacja o autorze , pokazanie zdjęć J. Tuwima.
4.    Wspólne głośne czytanie „ Lokomotywy”.
5.    Zabawa  muzyczno - ruchowa „ Podróż pociągiem”  (dzieci i rodzice ustawiają się w pociąg, kiedy usłyszą melodię „ Jedzie pociąg z daleka”– ruszają wolno ze stacji i poruszają  się  w rytm słyszanej muzyki. „Pociąg” dojeżdża do I stacji , po wykonaniu zadania jedzie dalej do II stacji itd)

6.    Stacja I – Kalambury (rodzic lub dziecko za pomocą ruchu, gestu musi przedstawić wylosowane przez siebie zdanie, pozostałe, dzieci wraz z rodzicami muszą odgadnąć nazwę przedmiotu lub zwierzęcia i odszukać wagonu, w którym te przedmioty, zwierzęta, osoby się znajdowały) –

•    w jednym krowy, 
•    w drugim konie
•    w trzecim grubasy jedzące tłuste kiełbasy
•    czwarty wagon pełen bananów
•    w piątym stoi sześć fortepianów
•    w szóstym armata
•    w siódmym stoły i szafy
•    w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy
•    w dziewiątym tuczone świnie
•    w dziesiątym kufry, paki i skrzynie


7.    Stacja II – Zagadkowo ( zadaniem dziecka wraz z rodzicem jest odpowiedzieć na wylosowane pytanie  i ustawić wagonik w odpowiedniej kolejności . Pytania dotyczą wiersza „ Lokomotywa”:

Co stoi na stacji w wierszu J. Tuwima?
•    parowóz
•    lokomotywa
•    wagon
Kto siedzi w trzecim wagonie?
•    grubasy
•    policjanci
•    kucharki

Ile fortepianów stoi w piątym wagonie?
•    4
•    5
•    6

Jakie meble są w siódmym wagonie?
•    łóżka i kanapy
•    stoły i szafy
•    krzesła i fotele

Który wagon jest pełen bananów?
•    7
•    2
•    4

Ile jest wszystkich wagonów?
•    50
•    30
•    40

Co jedzą grubasy?
•    szynkę
•    ser
•    tłuste kiełbasy

Co stało w szóstym wagonie?
•    kanapa
•    armata
•    szafa

Najpierw ruszyła po torach jak:
•    żółw
•    koń
•    tygrys

Toczyła się jak:
•    piłeczka
•    skrzyneczka
•    karteczka

 Jak stukała tocząc się po torach:

•    "tak, to to, tak to to"

•    "niech, to to, niech to to"

•    "ale, to to, ale to to"

8.    Stacja III-  „ Nakręcane zabawki”- ćwiczenia artykulacyjne  ( dzieci otrzymują obrazki – sylwety pasażerów z pociągu J. Tuwima, stoją w kole, w środku wybrany rodzic, który ma w ręku lizak dróżnika. Rodzic dotyka lizakiem wybrane dziecko, które musi wydać odgłos pasażera ze swojego obrazka. Zabawę prowadzimy tak długo, aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział. Można podzielić dzieci na kilka grup i wybrać kilku rodziców, by zabawa mogła toczyć się jednocześnie).

Sylwety – krowy, konie, słonie, świnie, fortepian, armata

9.    Stacja IV- „  Rysunkowo” -  tworzenie strony do książki „ Lokomotywa” różnorodnymi technikami ( dzieci losują karton, na którym jest napisany fragment wiersza. Rodzic odczytuje dziecku ten fragment, wspólnie rozmawiają jak mogą ten tekst przedstawić w formie rysunku, następnie wybierają stolik z materiałami plastycznymi przy którym będą pracować i wspólnie wykonują stronę do książki. Po wykonaniu pracy rodzice łączą strony książki zgodnie z kolejnością ) 

10.     Prezentacja wykonanej książeczki, ponowne wspólne odczytanie wiersza J. Tuwima „ Lokomotywa”.

11.    Pożegnanie i podziękowanie za wspólna zabawę.

Dorota Klimczak - KCR " Z nami warto "

Polecamy

 

 

 

Program RodzinneCzytanie.pl dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Czytam mojemu dziecku
Najważniejsze powody, dla których czytam mojemu dziecku to: (można wybrać trzy odpowiedzi)

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET