Jesteś tutaj    /   Kluby Czytających Rodzin    /   Regulamin    Drukuj
POLECAMY

 

Nowości na

Złotej Liście

Fundacji ABCXXI- Cala Polska czyta dzieciom
 

Małgorzata Kur

Kot na medal


Henio Pies ( Lena Ledoff, Przemysław Dąbrowski )

   My, psy, czyli czapka admirała Yamahoto


 

Katarzyna Ryrych

Łopianowe pole


REGULAMIN KLUBÓW CZYTAJĄCYCH RODZIN


1. Kluby Czytających Rodzin działają w ramach Programu RodzinneCzytanie.pl, który jest realizowany przez Fundację ABCXXI – "Cała Polska czyta dzieciom";

2. Kluby Czytających Rodzin skupiają Rodziny, które deklarują codzienne czytanie dzieciom;

3. Do rozpoczęcia działalności Klubu wymagana jest deklaracja członkowstwa min. trzech Rodzin;

4. W czasie działalności Klubu mogą dołączać do niego kolejne Rodziny;

5. Klub moze przyjąć własną nazwę;

6. Głównym celem działalności Klubów jest stworzenie platformy do kontaktów i spotkań Rodzin członkowskich, podczas których będą mogły wymieniać się doświadczeniami głośnego czytania w rodzinie oraz książkami, wzajemnie się inspirować i informować o ciekawych lekturach, organizować wspólne „poczytanki” dla dzieci, dyskusje na temat książek i/lub inne imprezy Klubu;

7. Kluby rejestrują się na stronie Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom www.RodzinneCzytanie.pl ,wysyłając zgłoszenie na adres e-mail : rodzinne@cpcd.pl

8. W przypadku, gdy  Klub powstaje w bibliotece, przedszkolu, szkole lub innej placówce, jest ona zobowiązana do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub blogu logo programu RodzinneCzytanie.pl wraz z linkiem do portalu www.RodzinneCzytanie.pl

9. Kluby oraz Rodziny członkowskie utrzymują więź z Fundacją, korzystają ze strony internetowej www.RodzinneCzytanie.pl  i wzbogacają ją swymi materiałami merytorycznymi, doświadczeniami, pomysłami oraz dokumentacją fotograficzną;

10.  Członkowie Klubu wspierają kampanię CPCD poprzez:
- propagowanie idei czytania dzieciom wśród znajomych i w środowisku lokalnym
- współpracę z lokalnymi liderami lub koordynatorami kampanii
- pozyskiwanie szkół, przedszkoli i innych placówek dla kampanii czytania
- pozyskiwanie wolontariuszy lub osobistą pracę w charakterze wolontariuszy – 
  w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach poprawczych 
-  pozyskiwanie nowych rodzin do Klubu.  

11. Klub ma charakter apolityczny i nie może służyć korzyściom materialnym ani promocji jego członków. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (na stronie www.cpcd.pl)

12. Członkowie  Klubu wybierają Koordynatora, który rejestruje Klub, organizuje spotkania i inne działania Klubu oraz utrzymuje kontakt  z Fundacją.

13. Spotkania Klubu odbywają się co najmniej  raz w miesiącu, miejsce i czas ustalają Członkowie. Spotkania mają charakter bezalkoholowy i beznikotynowy;

14. Koordynator Klubu jest zobowiązany do przesłania relacji z każdego spotkania w terminie 7 dni po jego odbyciu.

15. Fundacja wspiera działania Klubu poprzez:
 - dostarczanie informacji nt. kampanii czytania i innych działań Fundacji
-  umieszczanie relacji z klubowych spotkań na stronie www.RodzinneCzytanie.pl
-  przekazywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych
-  szkolenia
-  pomoc w organizowaniu dorocznych Pikników Klubów Czytających Rodziin
-  służenie radą, pomocą, kontaktami
-  nagradzaniem najaktywniejszych Klubów wizytą Ambasadora Kampanii CPCD lub   autora książek dziecięcych

 

Polecamy

 

 

 

Program RodzinneCzytanie.pl dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Czytam mojemu dziecku
Najważniejsze powody, dla których czytam mojemu dziecku to: (można wybrać trzy odpowiedzi)

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET