Jesteś tutaj    /   Kluby Czytających Rodzin    /   Scenariusze spotkań klubowych - propozycje    /   My little Pony – Na farmie    Drukuj
POLECAMY

 

Nowości na

Złotej Liście

Fundacji ABCXXI- Cala Polska czyta dzieciom
 

Małgorzata Kur

Kot na medal


Henio Pies ( Lena Ledoff, Przemysław Dąbrowski )

   My, psy, czyli czapka admirała Yamahoto


 

Katarzyna Ryrych

Łopianowe pole


My little Pony – Na farmie

Scenariusz spotkania Klubu Czytających Rodzin

w oparciu o książkę z serii „My little Pony – Na farmie”.

07.03.2017 r.

 

Cel ogólny:

rozbudzanie zainteresowań książką, promowanie czytelnictwa, prawidłowych postaw społeczno – moralnych.

Cele operacyjne:

Dziecko:

słucha uważnie czytanego tekstu,

wypowiada się na temat utworu, odpowiada na zadane pytania,

potrafi nazwać uczucia i je rozpoznawać,

dba o właściwe relacje z innymi,

rozumie znaczenie zgodnego współżycia troski i przyjaźni, i empatii,

wymienia cechy dobrego przyjaciela,

potrafi nawiązać prawidłowe relacje z rówieśnikami,

wspólnie spędza czas z rodzicami.

Metody:

Metoda słowna (czytania wrażeniowego)

Czynna

Oglądowa

 

Formy:

Zbiorowa

Indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne: książka „Na farmie”, kostka i tablica z objaśnieniem kolorów na kostce „Nasze emocje”, materiały plastyczne do wykonania plakatu: brystol, mazaki, klej, sentencje  o przyjaźni, kredki, list od Twilight Sparkle, płyta CD z muzyką

Przebieg spotkania:

 W tle słychać piosenkę „Mój mały kucyk”, rodzice wraz z dziećmi zbierają się w sali.

1.      Przywitanie dzieci i rodziców i prośba o zajęcie miejsc w kole. Krótka prezentacja przyniesionych przez dzieci zabawek z My little Pony. Pytanie do dzieci na temat tego, jaką opowieść dziś usłyszą?

2.      „Na farmie” – słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela. Po wysłuchaniu utworu rozmowa z dziećmi na temat jego treści.

3.      Zabawa „Prawda czy fałsz?” – nauczycielka rozdaje dorosłym kartki z opisanymi zachowaniami, które mają przeczytać na głos. Dzieci wybierają prawidłowe zachowania  przyjaciela (klaskanie - prawda, tupanie - fałsz):

 

- pomaga w trudnych chwilach

- umie pocieszyć smutnego kolegę

- kłamie

- można na nim polegać

- przezywa innych

- często się obraża

- potrafi się dzielić

- jest koleżeński

- zawsze mówi prawdę

- skarży

- jest złośliwy

- jest troskliwy

 

4.       „Nasze emocje” – zabawa z kostką. Nauczycielka przedstawia kolorową kostkę   oraz tablicę z opisanymi do niej emocjami (każdy kolor oznacza inną: złość, smutek, radość, strach, zdziwienie). Zadaniem jest przedstawić wylosowaną emocje najlepiej jak się potrafi.

5.       „List od Twilight Sparkle – Księżniczki przyjaźni”

 

           Kochane dzieci!

 

Dowiedzieliście się dzisiaj, że warto mieć przyjaciela.

Taka osoba pomoże nam w trudnej chwili, wysłucha i pocieszy gdy smutno.

Podzieli się z nami tym co ma, i pamięta o naszych urodzinach.

My możemy odwdzięczyć się przyjacielowi robiąc coś specjalnie dla niego.

Mam do Was prośbę, stwórzcie wspólnie z rodzicami plakat przyjaźni opisujący prawdziwego przyjaciela, tak, żeby każdy wiedział jaki powinien on być.

Przesyłam pozdrowienia,

 Wasza Księżniczka Przyjaźni Twilight Sparkle

6.      Stworzenie „Plakatu Przyjaźni”– pracę tworzą rodzice wspólnie z dziećmi.

7.      Zaproszenie dzieci na poczęstunek.

8.      „Sympatyczny gest przyjaźni” – rodzice dostają zadanie domowe, aby wspólnie z dzieckiem stworzyć swój gest przyjaźni i zaprezentować go na następnym spotkaniu przed grupą.

                                                                                  Opracowała:   mgr Anna Maria Potęga

Polecamy

 

 

 

Program RodzinneCzytanie.pl dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Czytam mojemu dziecku
Najważniejsze powody, dla których czytam mojemu dziecku to: (można wybrać trzy odpowiedzi)

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET