Jesteś tutaj    /   Czytanie jest trendy    /   O czytaniu...    Drukuj
POLECAMY

 

Nowości na

Złotej Liście

Fundacji ABCXXI- Cala Polska czyta dzieciom
 

Małgorzata Kur

Kot na medal


Henio Pies ( Lena Ledoff, Przemysław Dąbrowski )

   My, psy, czyli czapka admirała Yamahoto


 

Katarzyna Ryrych

Łopianowe pole


O czytaniu...

 

Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów,
które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.
Monteskiusz
 
Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce.
Maksym Gorki
 
Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli,
uczuć i zdarzeń.
One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.
Maksym Gorki
 
Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.
Aleksander Puszkin
 
Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę,
doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela.
Johan Wolfgang Goethe
 
Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze:
po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.
Stanisław Konarski
 
Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
Cycero
 
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
Cycero

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron
przed większością przykrości życia codziennego.
Somerset Maugham
 
Książka i możliwość czytania to jeden z największych
cudów naszej cywilizacji.
Maria Dąbrowska

Kocham książkę, dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat,
że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.
Jarosław Iwaszkiewicz
 
Wielu ma rywalów książka w naszych czasach
- i przez to właśnie może staje się niemodna.
Radio, telewizja, kino - lwią część zabrały te wynalazki z uroku książki!
Jednej rzeczy nie mogą zabrać: jej ciszy, jej milczenia.
Milczenie książki jest tym elementem, który na nas najwyraźniej działa.
Milczenie to - to czara, którą możemy napełnić własną treścią, własną wyobraźnią.
Kino, telewizja narzucają nam obraz, nie pozwalają go uzupełnić na swój sposób.
Książka utwierdza naszą indywidualność,
wybrania naszą osobowość przed atakiem wszystkiego,
co brutalne, napastliwe w naszej dzisiejszej kulturze.
Jarosław Iwaszkiewicz
 
Kiedy czasami otrzymuję listy proszące o wskazówkę, co czytać, to z reguły odpowiadam: wszystko.
Jeżeli się pragnie wyciągnąć pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania. Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
Jarosław Iwaszkiewicz
 
Czytanie książki to rozszerzanie świata czytelnika - pomnażanie go o świat pisarza.
Jeżeli nie o cały świat pisarza (za wielkie to wymaganie!), to o cały świat zamknięty w dziele pisarza.
Jarosław Iwaszkiewicz
 
A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.
Mikołaj Rej
 
Książki nigdy nie bywają w złym humorze,
odpowiadają na każde pytanie.
Francesco Petrarka
 
Książka: zwykłe papierowe karty znanych liter czarne, równe rzędy...
Zacznij czytać - to tak jakbyś wkroczył w świat przedziwny, bliski a prawdziwy.
Ewa Szelburg-Zarembina
 
Kto czyta - żyje wielokrotnie,
kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany.
Józef Czechowicz
 
Lektura jest procesem twórczym.
Czytając książkę czytelnik dokonuje pracy pokrewnej z pracą pisarza:
wyobraźnią uzupełnia to, co znajduje się w tekście.
Ilia Erenburg
 
Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu
i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek
z pokolenia w pokolenie.
F . Bacon

Istnieje KSIĄŻKA - chleb
KSIĄŻKA - wino
KSIĄŻKA - skrzydła
KSIĄŻKA - haszysz.
Eliza Orzeszkowa
 
Każda książka jest żywym stworzeniem...
Każda ma duszę i każda ma serce.
Kornel Makuszyński
 
Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.
Kornel Makuszyński

Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem,
nieskończenie głębszym i rozleglejszym od wzroku.
Bolesław Prus

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu,
gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie
- jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół.
Jarosław Iwaszkiewicz
 
Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się
zła pustka, której niczym wypełnić nie można.
Kornel Makuszyński
 
Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,
a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał.
Kornel Makuszyński
 
Polecamy

 

 

 

Program RodzinneCzytanie.pl dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Czytam mojemu dziecku
Najważniejsze powody, dla których czytam mojemu dziecku to: (można wybrać trzy odpowiedzi)

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET