Jesteś tutaj    /   Aktualności    /   Konkurs plastyczny dla Klubów Czytajacych Rodzin    Drukuj
POLECAMY

 

Nowości na

Złotej Liście

Fundacji ABCXXI- Cala Polska czyta dzieciom
 

Małgorzata Kur

Kot na medal


Henio Pies ( Lena Ledoff, Przemysław Dąbrowski )

   My, psy, czyli czapka admirała Yamahoto


 

Katarzyna Ryrych

Łopianowe pole


Konkurs plastyczny dla Klubów Czytajacych Rodzin

Ilustracja do ulubionej książki Wojciecha Widłaka”

 

 

Patronat Honorowy nad konkursem obejmuje - Rodzinne Czytanie

 

Organizator konkursu :

 

Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim

Cele konkursu:

 

 • poznanie współczesnych pisarzy książek dla dzieci i ich utworów

 • rozbudzanie zainteresowań literaturą współczesną dla dzieci

 • pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie kreatywności dzieci

 • ukazanie rodzicom możliwości spędzania czasu wspólnie z dziećmi

 • integracja dzieci i rodzicowi

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym ,ich rodziców lub nauczycieli oraz Klubów Czytających Rodzin zarejestrowanych na stronie www.rodzinneczytanie.pl

 2. Tematem konkursu jest „ Ilustracja do ulubionej książki Wojciecha Widłaka.

 3. Zadaniem Rodziców/ Nauczycieli jest przeczytanie dzieciom dowolnej książki autora.

 4. Zadaniem dzieci jest samodzielne wykonanie pracy do przeczytanej książki.

 5. Format prac :A4

 6. Technika – dowolna ( bez materiałów sypkich).

 7. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:

tytuł książki

imię i nazwisko dziecka,

wiek dziecka

nazwa placówki/ klubu ( w przypadku klubu również adres)

imię i nazwisko rodzica lub nauczyciela wspierającego

telefon kontaktowy

e-maill

 1. Prace wraz z załącznikami należy przynieść lub przesłać na adres:

Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul Czarnieckiego 12/14

do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Wyboru najciekawszych prac dokona specjalnie powołane jury biorąc pod uwagę : pomysłowość, samodzielność wykonania, estetykę, wrażenie artystyczne.

 2. Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

Przedszkola:

dzieci 3-4-letnie

dzieci 5-6-letnie

Kluby Czytających Rodzin:

dzieci 3-4-letnie

dzieci 5-6-letnie

dzieci 7-letnie i starsze

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r podczas obchodów Dnia Kubusia Puchatka.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.p2tomaszow.wikom.pl oraz www.rodzinneczytanie.pl.

 1. Nagrody zostaną doręczone do przedszkoli natomiast dla Klubów Czytających Rodzin zostaną one wysłane pocztą na wskazany adres.

 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych oraz publikację prac konkursowych.

 3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 4. Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej .

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 664 731 923

 

Koordynatorzy konkursu: Dorota Klimczak Karolina Jaworska Izabela Gąćkowska


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1


 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek naszego dziecka…………………………………………………… oraz przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych podczas konkursu „ Ilustracja do ulubionej książki Wojciecha Widłaka” organizowanego przez Przedszkole nr 2 im. M. Kownackiej w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że zgodę możemy wycofać w formie pisemnej, a dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od daty złożenia prośby o wycofanie zgody.

………………………………….. …………………………………….

( podpis matki/opiekunki prawnej) ( podpis ojca/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………

( miejscowość, data)

Przyjmuję do wiadomości, że :

 1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej ul. Stefana Czarnieckiego 12/14 ,97-200 Tomaszów Mazowiecki, które przetwarza Państwa) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Anną Majewską Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2020/2021 a następnie trwale niszczone.

 4. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.


 

 

 

 

 

Polecamy

 

 

 

Program RodzinneCzytanie.pl dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Czytam mojemu dziecku
Najważniejsze powody, dla których czytam mojemu dziecku to: (można wybrać trzy odpowiedzi)

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET