Jesteś tutaj    /   Aktualności    /   Nowa strona    Drukuj
POLECAMY

 

Nowości na

Złotej Liście

Fundacji ABCXXI- Cala Polska czyta dzieciom
 

Małgorzata Kur

Kot na medal


Henio Pies ( Lena Ledoff, Przemysław Dąbrowski )

   My, psy, czyli czapka admirała Yamahoto


 

Katarzyna Ryrych

Łopianowe pole


Konkurs na najciekawsze relacje ze spotkań czytelniczych

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie dla Klubów Czytajacych Rodzin.

Dotychczasowa działalność KCR pokazuje, że klubowe spotkania są niezwykle inspirujące i ciekawe zarówno dla rodziców, jak i dzieci. W naszym Konkursie chcielibyśmy wybrać te najlepsze. Dodatkowo prosimy aby tematy zgłoszonych do Konkursu spotkań były związane z książkami znajdującymi się na Złotej Liście opracowanej przez Fundację.Według nas, znajdują się na niej najwartościowsze pozycje klasyki i współczesnych książek dla dzieci. Warto aby Członkowie Klubów sukcesywnie zapoznawali się z tymi tytułami.

Do Konkursu zapraszamy także wszystkich, którzy w najbliższym czasie postanowią Klub Czytajacych Rodzin, działający pod patronatem Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, dopiero stworzyć np. w przedszkolu, szkole lub w bibliotece.

Nagrodą za zorganizowanie najciekawszych spotkań będzie wizyta popularnego autora książek dla dzieci! To może być niezwykłe przeżycie dla wszystkich Klubowiczów.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU
 


1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI  ̶  Cała Polska czyta dzieciom”.

2. Konkurs trwa od 1 czerwca do 31 października 2019 r.

3. Adresatami Konkursu są Kluby działające w ramach programu RodzinneCzytanie.pl oraz Kluby, które zarejestrują się do programu w terminie do 31 maja 2019 r. (szczegółowe informacje o rejestracji Klubów: http://www.rodzinneczytanie.pl/kluby-czytajacych-rodzin)

4. W ramach Konkursu Kluby zobowiązane są do przesłania na formularzu konkursowym trzech relacji ze spotkań wraz ze zdjęciami (min. 6 zdjęć) na adres rodzinne@cpcd.pl w terminie do 7 dni po odbytym spotkaniu.

5. Podczas spotkań zgłoszonych do Konkursu powinny być prezentowane i czytane książki polecane na Złotej Liście Fundacji „ABCXXI  ̶  Cała Polska czyta dzieciom”.
(aktualna Złota Lista dostępna na: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista)

6. Trzema równorzędnymi nagrodami głównymi w Konkursie są spotkania autorskie z popularnym autorem książek dla dzieci ufundowane przez Organizatora.

7. Spotkania autorskie stanowiące nagrody główne w Konkursie odbędą się w okresie 15 listopada  ̵  31 grudnia 2019 r., w miejscach i w terminach uzgodnionych z Koordynatorami nagrodzonych Klubów.

8. Nagrody główne zostaną przyznane trzem Klubom Czytających Rodzin, których spotkania zostaną ocenione jako najciekawsze.

9. Wyróżnione Kluby biorące udział w Konkursie otrzymają książki dla dzieci oraz materiały promocyjne Kampanii CPCD.

10. Relacje ze spotkań konkursowych oceniane będą przez trzyosobowe Jury.

11. Wybrane relacje konkursowe będą w czasie trwania Konkursu zamieszczane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora do 15 listopada 2019 r.
 


Regulamin Konkursu (do pobrania po kliknięciu ikonki)

 


Formularz konkursowy 


 

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Polecamy

 

 

 

Program RodzinneCzytanie.pl dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Czytam mojemu dziecku
Najważniejsze powody, dla których czytam mojemu dziecku to: (można wybrać trzy odpowiedzi)

 

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET